Zateplenie budov

Najr√ĹchlejŇ°√≠ sp√īsob ako zn√≠ŇĺiŇ• n√°klady na vykurovanie.

Vedieҕ viac

Dekoratívne omietkoviny a fasádne farby

Ochrana fas√°dy pred klimatick√Ĺmi vplyvmi a z√°roveŇą skvel√Ĺm estetick√Ĺm rieŇ°en√≠m objektu.

Vedieҕ viac

Interiérové farby

҆irok√° Ň°k√°la farieb pre vaŇ°u fant√°ziu.

Vedieҕ viac

Doplnkov√Ĺ sortiment

Pr√≠sluŇ°enstvo, bez ktor√©ho sa Ňĺiadna mańĺba nezaob√≠de.

Vedieҕ viac

Farby Laky KoŇ°eca

SpolońćnosŇ• Farby - Laky s.r.o. vznikla v roku 2000. Zameran√≠m spolońćnosti je nielen byŇ• spońĺahliv√Ĺ partner v oblasti v√Ĺroby a predaja n√°terov√Ĺch l√°tok, ale predovŇ°etk√Ĺm v poskytnut√≠ kompletn√©ho servisu od n√°vrhov rieŇ°enia, dizajnov√Ĺch n√°vrhov, n√°vrhov rozpońćtov, druhu aplik√°cie, dovozu materi√°lu, pren√°jmu leŇ°enia a zabezpeńćen√≠ realiz√°cie zateplenia budov. Cieńĺom je poskytn√ļŇ• sluŇĺby najvyŇ°Ň°ej kvality formou dodavok ‚Äě na kńĺuńć ‚Äú tak, aby sa klienti mohli neruŇ°ene venovaŇ• svojim povinnostiam, alebo vychutn√°vaŇ• neruŇ°ene vońĺn√© chv√≠le s rodinou a s priateńĺmi, zatiańĺ ńćo n√°Ň° t√≠m profesion√°lov zabezpeńć√≠ vŇ°etko potrebn√© pre √ļspeŇ°n√© zvl√°dnutie zrealizovania z√°kazky.

Viacej informácií.

V√Ĺhody odberu nad 350kg

Pri minim√°lnom odbere omietky za 800 –Ą (350 kg) z√≠skavate:

  • dopravu omietky ZDARMA
  • prednostn√° doobjedn√°vka ZDARMA
  • dizajnov√Ĺ n√°vrh ZDARMA
  • n√°vrh zateplenia ZDARMA

TERMO-COLOR

Tepelno izolańćn√Ĺ pr√≠pravok
Termo-color©

  • v√Ĺrazn√° √ļspora tepelnej energie
  • zn√≠Ňĺenie n√°kladov na vykurovanie
  • zabraŇąuje kondenzovaniu vodn√Ĺch p√°r a tvorbe plesn√≠
termocolor

ńéalŇ°ie ot√°zky?